top of page
groene huid met zweet.png

Training: seksuele en genderdiversiteit op maat

Het grootste gedeelte van Nederland is van mening dat gelijke rechten en posities binnen de maatschappij voor LHBTQIA+-mensen belangrijk zijn. Vooral vinden mensen die actief zijn met andere mensen, het een belangrijk onderwerp. Zulke mensen zijn: vrijwilligers, welzijnswerkers, coördinerende personen en sleutelfiguren binnen een omgeving. Het ontbreekt echter vaak aan inhoudelijke kennis over seksuele en genderdiversiteit.

Het zijn omvangrijke thema’s. Deze thema’s kunnen snel erg ingewikkeld worden. Het gaat ook namelijk over het leven, politiek, seksualiteit en liefde. Daarom is kennis over de onderwerpen noodzakelijk.

Wat doen we tijdens de training ?

Seksuele en Genderdiversiteit Op Maat (SGDOM) is een training, die binnen uw organisatie of groep basiskennis op interactieve wijze verschaft. In een korte tijd behandelen we een aantal grote thema's dat van belang is voor seksuele en genderdiversiteit. We staan stil bij het feit dat deze onderwerpen met iedereen te maken hebben.


De deelnemers hoeven geen kennis te hebben van deze onderwerpen om mee te kunnen doen.

Na de training hebben de deelnemers inzicht over LHBTQIA+-zaken en weten ze hoe ze daarmee om kunnen gaan. De training SGDOM legt de focus op hoe deze thema’s met iedereen te maken hebben. Het gaat dus niet alleen over een specifieke groep binnen onze maatschappij. Ook worden talrijke tools uitgedeeld om binnen de eigen organisatie een veiligere omgeving te creëren. De training wordt in 2 dagdelen gegeven. We hanteren meestal een groepsgrootte van minimaal 5 en maximaal 15 personen.

Kom in actie!

Met deze training draag jij actief bij aan een meer inclusieve werk- of speelomgeving. Er wordt daadwerkelijk actie ondernomen door jou en jouw medewerkers.

Doordat betrokkenen meer inzicht hebben over deze onderwerpen kan actief gekeken worden naar structurele emancipatie en inclusie! Zelfs als je een queer-achtergrond hebt valt er nog wat te leren en te ondernemen.  

Logo incl undertitle.png

B. van Malde (Out & Abroud)

In 2019 heb ik de training 'Seksuele en Genderdiversiteit' van Riyaz gevolgd. De bijeenkomsten waren gezellig en leerzaam, maar die zorgen in eerste instantie voor een veilige omgeving waarin iedereen vragen kan stellen.
Ongeacht de kennis die je had voor je binnenkwam, verlaat je de training met een nog breder bewustzijn.

bottom of page